Chi Nederland Gerrit van der Veer Prijs 2012

Indienen

Voor zowel studenten als onderwijsinstellingen biedt de Gerrit van der Veer Prijs een mogelijkheid om naamsbekendheid op te bouwen.

Deadline: 21 Februari 2014

De deadline voor de indiening voor de prijs van 2014 is 21 Februari 2014.

Voorwaarden

 • Alleen afstudeerscripties voor het Nederlands hoger onderwijs (HBO en WO) op het gebied van Human Computer Interaction komen in aanmerking voor deze scriptieprijs.
 • Per opleiding mogen maximaal 2 scripties worden ingediend. Deze dienen goedgekeurd te zijn in de periode tussen Oktober 2012 en Februari 2014.
 • De scriptie moet begeleid worden door:
  - een korte samenvatting (maximaal 2 A4 pagina’s);
  - een aanbevelingsbrief door de scriptiebegeleider waarin deze beargumenteert waarom de scriptie voor de prijs in aanmerking komt (maximaal 1 A4 pagina);
  - naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur;
  - naam van de onderwijsinstelling en opleiding, titel van de scriptie en afstudeerdatum;
  - namen, titulatuur en e-mailadres van scriptiebegeleiders.
 • In een eerste beoordelingsronde zullen docenten uit het onderwijs de ingediende scripties beoordelen. Iedere scriptie wordt door meerdere beoordelaars gelezen en beoordeeld volgens vaste criteria. Uit deze beoordelingen worden de beste scripties geselecteerd, deze worden genomineerd voor de scriptieprijs.
 • De scriptie en bijbehorende gegevens moeten digitaal aangeleverd worden op het email adres: info@gerritvanderveerprijs.nl.
 • Meer informatie is te vinden in het reglement en bij beoordeling.

Studenten

Voor studenten is de Gerrit van der Veer Prijs een uitgelezen kans om naam en wie weet wel een vliegende carrièrestart te maken. Daarnaast is er een geldbedrag te winnen van 750 euro en een oorkonde. Om in aanmerking te komen voor deze scriptieprijs moet je voorgedragen worden door de coördinator(en) van je onderwijsinstelling, mits deze zich heeft aangemeld voor de Gerrit van der Veer Prijs. Je kunt je dus bij hen aanmelden en dan zal je vanzelf te horen krijgen of de coördinator(en) van je opleiding jou wil(len) voordragen.

Onderwijsinstellingen

Voor onderwijsinstellingen is de Gerrit van der Veer Prijs een kans om zich te profileren met het meest ‘tastbare product’, namelijk het resultaat van het onderwijs. Alleen onderwijsinstellingen die zich hebben aangemeld kunnen 1 of 2 studenten voordragen voor de Gerrit van der Veer Prijs.